Välkommen till Dr Phéz!
Dr Phéz är en andlig vägledare som bröderna Stetson då och då konsulterat. Den som uppsöker honom här är Carlitos Stetson. Carlitos, som under många år vänt sina filmhistoriska rötter ryggen, hade länge lidit av ekonomiska bekymmer och en allmän känsla av tomhet. Av sin farfar (Carlos) fick han då rådet att vända sej till Dr Phéz. Efter det omskakande möte som skildras här ändrades Carlitos' liv radikalt: han förstod vilken väg han måste gå, sa upp sej från jobbet och började spela in film. Hans debutverk blev den kritikerrosade Som en sombrero om våren (2003). Carlitos' speciella signum är att i hans filmer bär folk inte bara hatt utan dessutom glasögon.