Bläddra vidare i tidningen!>
   
         
   
Precis som alla veckotidningar med aktning håller vi oss här på Hatt i Veckan med en speciell avdelning för mat & dryck. Oerhört stolta kan vi härmed med exklusiv ensamrätt presentera våra experter: KG Packlund (som har hand om matavdelningen) och Lumän Våviän (som har hand om dryckerna). Deras mat- och drycktips har tidigare endast funnits att ta del av i den lokalt utkommande tidningen TV-magasinet, men nu är tiden mogen för deras nytänkande även för den stora publiken.

Till KG Packlunds sommarmat>

Till Lumän Våviäns sommarbouké>
   
         
                   
                   
     
  • Mästerkocken himself utanför fähuset, där KG förvarat många av sina ingredienser i femtio år

  •    
  • Våviän (i brillor) mottager pokal på Dyrvinsmässan i Monte Carlo 1959
  •